Gedragscode

Algemene gedragscodes

    • Respecteer de regels van je sport
    • Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport
    • Respecteer scheidsrechters, organisatie, trainers en coaches
    • Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig
    • Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport
    • Beoefen samen een faire sport

Hieronder staat de link naar onze volledige gedragscode waar iedereen (ook de leden van onze vereniging) zich aan houdt:

      Gedragscode Apollo