Technisch beleid

Dit document is opgesteld om trainers te structureel een handvat te bieden ten aanzien van het Technisch beleid binnen Volleybalvereniging Apollo in Numansdorp. Om een goede aansluiting vanuit de jeugd te garanderen naar de Senioren dient het Technisch beleid te worden gevolgd. Hiervoor kan worden gekeken naar het betreffende hoofdstuk, passend bij het niveau wat je training geeft. Trainers hebben een voorbeeldfunctie en handelen hier naar. (Jeugd)leden kijken naar je op en verwachten het beste voorbeeld. Wees duidelijk in wat je kan en wilt bereiken. Stel vooraf aan elke training je doel, werk binnen je Jaarplan / Blok en werk zo meetbaar mogelijk zodat een ieder ervaart dat hij beter wordt.

Mocht je vragen hebben ten aanzien van het beleid of de uitvoer van de training(en), richt je je dan tot je medetrainers. Met elkaar maken we de club en iedereen individueel beter!


Technisch beleid