Gedragscode

  • Respecteer de regels van je sport.
  • Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport.
  • Respecteer scheidsrechters, organisatie, trainers en coaches.
  • Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig.
  • Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport.
  • Beoefen samen een faire sport.

    Download hieronder onze volledige gedragscode waar iedereen (ook de leden van onze vereniging) zich aan houdt:


    Download hier