Volleybalvereniging Apollo
te Numansdorp
Opgericht 1969

Datum opgesteld: 19 maart 2012
Datum revisie: 1 juni 2015
Vastgesteld: Algemene Leden Vergadering 3 juni 2015

Door vaststelling van dit reglement verliezen alle eerder huishoudelijke reglementen hun werking.

Bepalingen van dit Huishoudelijk Reglement welke strijdig zijn met de wet of de statuten zijn nietig.

Inhoudsopgave:
art. 1 Het Bestuur van de vereniging.
art. 2 Rooster van aftreden.
art. 3 Taakverdeling van het Bestuur.
art. 4 Bevoegdheden en taken van het Bestuur.
art. 5 Aan- en afmelden van een lid.
art. 6 Verplichtingen en rechten van de leden.
art. 7 Inning van de contributie.
art. 8 Financiƫn.
art. 9 De Algemene Leden Vergadering.
art. 10 De kascommissie.
art. 11 Vergoedingen en declaraties.
art. 12 Deelname aan cursussen.
art. 13 Werkwijze bij het overlijden van een lid.
art. 14 Werkwijze bij het bedanken van een commissie- of bestuurslid.
art. 15 Verantwoording clubblad.
art. 16 Kleding.
art. 17 Aansprakelijkheid van de leden.
art. 18 Sponsoring
art. 19 Ereleden en jubilarissen
art. 20 Slotbepalingen


Verder lezen?